LICHT IN ZICHT

Over het einde van de Relativiteitstheorie
Na honderd jaar gezag van Einsteins theorieën over Relativiteit, wordt in dit boek een streep gezet en de balans opgemaakt. Nee; niet in een passieve beschrijving hoe de theorieën zich in honderd jaar hebben genesteld in het denken en ingebed in alle lagen van natuurkunde en wetenschap. Maar in een uiterst agressieve benadering, dat de theorieën nooit hebben waargemaakt wat erover wordt verondersteld en geleerd. Spannende kost voor wie er verstand van heeft, maar ook boeiend voor de  willekeurige geïnteresseerde. Want dit boek biedt relativerende inzichten en volop handvatten voor verstrekkende kritische vragen en opmerkingen bij wat in de moderne natuurkunde zo vanzelfsprekend is: Ruimte-tijd, lichtsnelheidspostulaat, kosmische effecten vanuit het verleden, CERN-experimenten, de oerknal...  

Bestelformulier 'Licht in zicht'

Click to enter textStinkend Rijk

Over geld en banken,
en de financiële crisis

Bij ‘Stinkend Rijk’ denken we vooral aan afschuwelijk rijk zijn. Dat is ook waar dit boek over gaat. Een goed onderwerp om aan het einde van het jaar nog even bij stil te staan. Om te begrijpen hoe we allerlei berichten over herstel van de economie of verergering van de crisis moeten plaatsen. Om nou eens zicht te krijgen op de banken, die als soort van moderne ‘leenheren’ aan alle touwtjes lijken te trekken. Zodat we ook ons eigen persoonlijke perspectief in een reëel kader kunnen plaatsen.

‘Stinkend Rijk’ gaat in op de kern van de financiële crisis. Met een eenvoudige maar principiële benadering, die heel ons denken over geld, de economie, en het lenen van geld raakt. Wat is geld? Wat is een bank? Hoe waarderen we geld? Hoe komen de banken aan geld? En gaandeweg wordt duidelijk hoe het zit met de crisis en haar verloop.

Boeiende materie voor wie gewoon een concreter beeld en een wat diepgaander begrip wil  van de financiële crisis. En onmisbaar voor wie inhoudelijk begrip wil hebben bij zijn onderbuikgevoel dat al die praatjes over herstel van de economie niet kunnen kloppen. 


Bestelformulier 'Stinkend Rijk'

Geld als Water

Over het falen 
van de markteconomie

Nederland is een land van extremen die voor Nederlanders zelf heel gewoon zijn. Het is een waterland, netjes en georganiseerd; en het is een rijk land. Een ondernemersland met vele multinationals. Maar ook bij uitstek een financieel land. En laten er nu ook nog hoge morele waarden gelden, die zichtbaar zijn in het hele spectrum van godsdienst recht en democratie, tot ondernemen, managen en specialisering ! De veranderingen gaan inmiddels zo snel dat deze tekst met het verstrijken van de tijd haast cynisch klinkt.

Alles met elkaar reden om juist in Nederland en juist nu, de vraag te stellen hoe wij de financiële crisis zouden oplossen als wij het voor het zeggen hadden. Want een kenniseconomie met een ambitie van voorop gaan, hoort zichzelf ook op het punt van de financiële wereldcrisis te bevragen op de eigen plaats en plicht. Of anders gezegd: wie eens het beste jongetje van de klas wilde zijn, hoort zich ook als volwassene op z’n minst een authentiek en nuchter oordeel te vormen. Nee, niet in abstractie en wetenschappelijkheid. Maar een oordeel dat past bij onze eigen tradities en cultureelhistorische zakelijke identiteit. ‘Geld als Water’ zet de discussie op scherp.

Veel leesplezier !

Bestelformulier ' Geld als Water'

DIAGNOSE ROODGOUD

Over de financiële markten,
en wat er mis mee is

De financiële crisis krijgt ruimschoots aandacht in media en discussies van betrokken burgers, politici, en deskundigen. Daarom is het goed ook eens wat dieper te graven, en te proberen een of meer vingers achter de problematiek te krijgen. 'Diagnose Roodgoud' biedt hier een eigen perspectief en een concrete diagnose. Enige affiniteit met deze materie wordt wel verondersteld, of tenminste een gezonde dosis inlevend meedenken. Maar voor wie de uitdaging aangaan, zal 'Diagnose Roodgoud' verrassende inzichten bieden; en voldoende stof tot bezinning en overpeinzing.  

Het 'rode'  goud oftewel de kredieten, krijgen in dit boek een belangrijke plaats als factor van reële waarde en rijkdom, waarna ook de prijs van de rijkdom wordt belicht, die eraan verbonden is . Om dan ook stil te staan bij het spel en de spelers van de financiële markten, en de dreigingen die zich als een enge ziekte steeds grimmiger doen gelden. Het boeiende speelveld van beurzen en wereldspelers komt in beeld en geleidelijk dringt zich een totaalplaatje op van wereldmachten en herkenbare patronen, waarvan ook nuchtere lezers een beklemmend gevoel kunnen krijgen.

Een must-read voor geïnteresseerden, maar in feite voor ons allemaal. Want hoe lastig sommige stukken ook zijn; het gaat over een realiteit die zich ontwikkelt, waarin geen enkele schaduw van omkeer is te vinden. De actualiteit ervan neemt niet af, maar wordt steeds zichtbaarder in meer en meer facetten van het dagelijkse leven.

Bestelformulier 'Diagnose Roodgoud'